Poznaj geotechnikę

Geotechnika jest gałęzią inżynierii, która związana jest przede wszystkim z inżynierią lądową. Warto wiedzieć, że geotechniką nazywamy naukę, która dotyczy pracy oraz badań ośrodka gruntowego. Ma ona swoje zastosowanie przy projektowaniu i wykonywaniu różnych budowli, fundamentów, dróg itd. Istotne jest to, że geotechnika jest nauką interdyscyplinarną, bowiem korzysta ona między innymi z mechaniki gruntów, gruntoznawstwa, geologii, fundamentowania, chemii, fizyki, reologii, mechaniki budowli itp. Geotechnika jest szczególnie ważna w krajach, które zagrożone są trzęsieniami Ziemi. Budowle w takich krajach muszą być odporne na wstrząsy.

Badania geotechniczne przeprowadza się w trzech głównych etapach. Pierwszy z nich to badania wstępne, kolejny to badania na etapie wykonywania budowli, a ostatnim etapem jest kontrolowanie zachowywania się górotworu oraz weryfikacja wyników w trakcie używania danej budowli.

Obecnie geotechnikę można studiować przede wszystkim na politechnikach. Zazwyczaj jest ona specjalizacją na kierunku budownictwo. W Polsce powstaje coraz więcej firm geotechniczych, także warto zainwestować w tę naukę. Aktualnie każda budowla wymaga uprzedniej analizy geotechnicznej. Geotechnika badania drogowe nadzór i obsługa geotechniczna budów.