Geologia – nauka przyszłości

Geologia jest jedną z nauk o Ziemi. Zajmuje się ona przede wszystkim budową naszej planety, jej własnościami, historią oraz procesami, które zachodzą w jej wnętrzu i na powierzchni. Terminu geologia używa się także w odniesieniu do nauki o innych planetach skalistych. Obecnie geologię dzieli się na podstawową oraz stosowaną. Podstawowa geologia to przede wszystkim geologia historyczna, petrografia, mineralogia, sedymentologia, stratygrafia itp. Z kolei geologia stosowana to głównie hydrogeologia, geologia złóż, geologia inżynierska itd. Oprócz tego naukami pomocniczymi w geologii jest np. kartografia geologiczna i paleontologia.

Geologia to nie tylko poszukiwanie złóż, poznawanie historii Ziemi itd. Ma ona swoje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Przede wszystkim jest potrzebna przy ekspertyzach związanych z planowaną budową domu itp.

Obecnie w Polsce można kształcić się na tym kierunku na uniwersytetach oraz politechnikach. Przede wszystkim są to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański itp.

W Polsce geologią zajmuje się przede wszystkim Państwowy Instytut Geologiczny.